top of page

PEČIATKA PRÁVNEJ OCHRANY

 

Jednoduchý nástroj na rýchle platenie faktúr

Rýchly kontakt

napíšte e-mail: info@davar.eu

alebo použite kontaktný formulár

Ako to funguje

Spolupracujeme s tromi najsilnejšími poisťovňami zameranými na poistenie pohľadávok. Nie sme limitovaní možnosťami jednej poisťovne, ale vždy si vyberáme z troch. To dáva našim klientom záruku, že vždy dostanú to najlepšie poistenie, ktoré je na trhu dostupné.

Výhodnejšia cena a výška krytia sú dôležité výhody, ktoré dokážeme pre klienta vybojovať. Nie je to však to jediné. Vždy ideme viac do hĺbky, aby sme pochopili podstatu toho, čo presne Vaša firma potrebuje.

Snažíme sa presne zadefinovať potreby, možnosti a priority klienta. Až potom hľadáme konkrétne riešenie poistenia. Najväčšiu efektivitu (úsporu nákladov oproti výške krytia rizika) neprináša porovnanie a stláčanie cien. Ale prináša ju presné riešenie poistného krytie pre Vašu spoločnosť.

Či už poistenie pohľadávok využívate alebo ho len zvažujete, vždy sa Vám oplatí nás osloviť. Buď Vám optimalizujeme to, čo momentálne využívate alebo Vám na prvý raz prinesieme želané riešenie. Bez ohľadu na to, či s poistením máte dlhoročné skúsenosti alebo žiadne. Ak máte s poistením pohľadávok dlhoročné skúsenosti, tešíme sa na vecnú debatu a jasne definované priority. Ak nemáte žiadne skúsenosti, radi Vám pomôžeme vybrať presne to, čo potrebujete.

Ciele poistenia
Cieľom poistenia pohľadávok nie je iba zaplatiť za už vzniknuté zlé pohľadávky, ale aj vyhnúť sa nepredvídateľným stratám, ktoré by mohli ohroziť vaše podnikanie. Ak k takej strate dôjde, poistenie vám ju pomôže vykryť.

Flexibilita
Po celú dobu trvania našej spolupráce môžete požiadať o nové kreditné limity, či dodatočné krytie u existujúcich odberateľov, podľa toho, ak si to bude vyžadovať vaša aktuálna situácia. Skúmame riziká vašich potenciálnych zákazníkov, ktorých vám buď schválime, alebo ponecháme existujúce pokrytie s podrobným vysvetlením.


Vaše hlavné výhody
Pri poistení pohľadávok je často považované za jeho hlavný prínos odškodnenie za vzniknutú stratu. Ono však prináša rad ďalších výhod, hoci poistné plnenie nikdy neuplatníte:

  • bezpečné navyšovanie predajov,

  • ochrana pred výpadkami platieb zákazníkov,

  • zníženie rezerv určených na vykrytie toxických pohľadávok,

  • expanzia do zahraničia,

  • priaznivejšie podmienky financovania zo strany bánk,

  • výhodné podmienky v najvýznamnejších poisťovniach.
     

Aké sú ceny

Cena poistenia je vyjadrená percentom z poisteného obratu. Pohybuje sa obvykle od 0,25% do 0,4%. Spravidla je však spojená s "povinným minimom" aspoň na úrovni cca 2 500 € ročne (to je však viazané na obrat, čiže pri vyšších obratoch je táto čiastka vyššia).

Niekedy sme sa stretli s tým, že klienti mali s poisťovňou dohodnuté zaujímavé ceny, ale nie veľmi výhodné krytie. V niektorých parametroch sa totiž ťažšie orientuje.

Našou prioritou je nielen výhodná cena, ale aj kvalitná služba vyjadrená v jasne dohodnutých podmienkach poistenia.

bottom of page