top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

Štrkopiesky M&M - STAV s.r.o.

www.strkopieskymm.sk, strkopieskymm.sk

IČO:

47980311

Rastislavova 4349 /6

DIČ:

2024173778

949 01

Nitra

IČ DPH:

SK2024173778

Štatutár

Martin Halás, Veľký Báb 557, Báb

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

465 114 €

ZISK

10 609 €

AKTÍVA

95 072 €

EBITDA

31 717,00 €

Bankový účet

SK7075000000004028087716

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page