top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

AG STAVBET s.r.o.

IČO:

36358274

Pod Kalváriou 3988

DIČ:

2022181590

955 01

Topoľčany

IČ DPH:

SK2022181590

Štatutár

Ing. Robert Stískal, Lipovník 83, Bojná| Roman Chlapovič, Pod kaštieľom 376/51, Tovarníky

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

1 469 182 €

ZISK

11 464 €

AKTÍVA

534 144 €

EBITDA

58 486,00 €

Bankový účet

SK0802000000002299431751, SK6409000000000263048786

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page