top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

Agroport s.r.o.

IČO:

47488816

Hlavná 677

DIČ:

2023903904

929 01

Dunajská Streda

IČ DPH:

SK2023903904

Štatutár

Mátyás Miklós, 169, Ňárad

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

349 210 €

ZISK

46 777 €

AKTÍVA

949 295 €

EBITDA

107 989,00 €

Bankový účet

SK4275000000004024330440, SK0711110000001308746006

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page