top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

Agrospol Semerovo družstvo

IČO:

00679283

198

DIČ:

2020413087

941 32

Semerovo

IČ DPH:

SK2020413087

Štatutár

Ing. Ladislav Varagya, Pri hrádzi 10706/54, Nové Zámky

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

628 555 €

ZISK

832 765 €

AKTÍVA

1 637 186 €

EBITDA

(722 552,00) €

Bankový účet

SK9475000000004027805499

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page