top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

Albertina icome Bratislava s.r.o.

IČO:

35681811

Cukrová 14

DIČ:

2020322986

813 39

Bratislava

IČ DPH:

SK2020322986

Štatutár

Mgr. Ladislav Svršek, Borovicová 2624/5, Stupava

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

2 869 359 €

ZISK

89 968 €

AKTÍVA

604 127 €

EBITDA

125 928,00 €

Bankový účet

SK0275000000000484543043, SK2075000000000484542913, SK9175000000000702330303

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page