top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

ALFA SM s.r.o.

IČO:

45301263

291

DIČ:

2022940128

049 12

Gemerská Hôrka

IČ DPH:

SK2022940128

Štatutár

Ing. Martin Lenďák, Mukačevská 26, Prešov

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

690 053 €

ZISK

85 265 €

AKTÍVA

890 364 €

EBITDA

178 391,00 €

Bankový účet

SK3930000000000000278053, SK9152000000000011751811, SK6775000000004030161436, SK0902000000004571306757

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page