top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

Alykante s. r. o.

IČO:

51722542

Pred jarkami 36

DIČ:

2120766384

962 31

Veľká Lúka

IČ DPH:

SK2120766384

Štatutár

Mgr. Andrej Gajdošík, Pred jarkami 36, Veľká Lúka

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

482 078 €

ZISK

32 574 €

AKTÍVA

193 959 €

EBITDA

47 778,00 €

Bankový účet

SK8111000000002946056274

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page