top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

AQUAPOWER s.r.o.

IČO:

46174711

Majerská cesta 4181/106

DIČ:

2023283416

974 01

Banská Bystrica

IČ DPH:

SK2023283416

Štatutár

Jakub Zaremba, Partizánska cesta 1637/24, Banská Bystrica

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

412 977 €

ZISK

1 129 €

AKTÍVA

719 660 €

EBITDA

32 314,00 €

Bankový účet

SK5711000000002921862675, SK6102000000003976885553

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page