top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

ASTON ESQUIRE s.r.o.

IČO:

35934387

Bajkalská 22

DIČ:

2022000640

821 09

Bratislava

IČ DPH:

SK2022000640

Štatutár

Ing. Patrícia Sáriová, Podhájska 234/11, Blatné

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

580 886 €

ZISK

38 066 €

AKTÍVA

3 060 262 €

EBITDA

102 463,00 €

Bankový účet

SK9011000000002625016570, SK8409000000000179191926

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page