top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

AT personalistika s.r.o.

IČO:

46788425

Hronského 2712

DIČ:

2023568954

093 01

Vranov nad Topľou

IČ DPH:

SK2023568954

Štatutár

Slávka Tekelyová, 83, Komárany| Anton Tekely, 83, Komárany

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

435 261 €

ZISK

31 827 €

AKTÍVA

1 145 156 €

EBITDA

41 336,00 €

Bankový účet

SK7011000000002949460299, SK6602000000003045239457, SK0783300000002202180491, RO52RNCB0072173641710001, SK8011000000002943146389

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page