top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

AURA LOGIS s.r.o.

IČO:

36307483

Nám. A.Hlinku 25/30

DIČ:

2020112028

017 01

Považská Bystrica

IČ DPH:

SK2020112028

Štatutár

Michal Tyl, Jezerůvky 12, Brno

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

321 094 €

ZISK

6 520 €

AKTÍVA

101 274 €

EBITDA

9 140,00 €

Bankový účet

SK1702000000003907333659, SK0302000000001312304454

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page