top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

AYC s.r.o.

IČO:

17310482

Humenské nám. 1

DIČ:

2020332391

851 07

Bratislava

IČ DPH:

SK2020332391

Štatutár

Ing. Igor Vicel, Strmý Vŕšok 48, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica| Ing. Jana Kelementová, Betliarska 9, Bratislava - mestská časť Petržalka| Marco Vicel, Strmý Vŕšok 8048/48, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

752 885 €

ZISK

196 322 €

AKTÍVA

2 307 844 €

EBITDA

222 690,00 €

Bankový účet

SK1002000000000974402112, SK1611000000002626832481, SK9111110000006614036013, SK5402000000003646842112

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page