top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

BÁLINT a spol. s r.o.

IČO:

36037320

Hlavná 140

DIČ:

2020072868

991 11

Balog nad Ipľom

IČ DPH:

SK2020072868

Štatutár

František Zolcer, Nekyjská 428, Vinica| Ing. Tibor Cseri, Športová 37, Balog nad Ipľom

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

1 057 426 €

ZISK

3 036 €

AKTÍVA

845 645 €

EBITDA

71 354,00 €

Bankový účet

SK3702000000001307453551, SK8602000000001355982351, SK0402000000001374099353

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page