top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

BALOBYT s.r.o.

IČO:

45702641

Ipeľská ulica 277

DIČ:

2023094227

991 11

Balog nad Ipľom

IČ DPH:

SK2023094227

Štatutár

Gabriel Varga, Hlavná 287/124, Balog nad Ipľom

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

496 429 €

ZISK

21 961 €

AKTÍVA

202 149 €

EBITDA

42 767,00 €

Bankový účet

SK6752000000000012141310, SK9175000000004026740590

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page