top of page

DATABÁZA FIRIEM - VYHĽADANÝ SUBJEKT

BBX s.r.o.

IČO:

36816221

Na Karlove 25

DIČ:

2022425988

974 01

Banská Bystrica

IČ DPH:

SK2022425988

Štatutár

Mgr. Rudolf Kubík, Kpt. Otakara Jaroša 3, Banská Bystrica

FINANČNÉ ÚDAJE ZA ROK

2022

TRŽBY

896 413 €

ZISK

221 315 €

AKTÍVA

1 022 272 €

EBITDA

337 436,00 €

Bankový účet

SK0311000000002622783838

O nás a o databáze firiem

Sme spoločnosť DAVAR, s.r.o., ktorá sa zaoberá pohľadávkami a súvisiacimi službami.

Vyššie uvedené informácie sú databázové údaje o spoločnostiach, ktoré sú zozbierané z verejných zdrojov. Ich spoľahlivosť nevieme zaručiť.

Databázu využívame pre vlastné potreby, ale časť z nej sme sa rozhodli sprístupniť verejnosti, aby si ľudia mohli ľahšie dohľadať informácie.

 

Nemáme ambíciu konkurovať zabehnutým databázovým serverom, iba chceme ľuďom uľahčiť život. Ak sa Vám vďaka tejto pomerne jednoduchej podarilo nájsť informácie, ktoré Vám pomôžu, tak sme veľmi radi.

bottom of page