top of page

Prečo práve DAVAR?

Naša firma má jasné poslanie

Nielen podnikanie, ale aj život samotný prináša nečakané situácie, často aj zložité. Niečomu sa dá vopred vyhnúť, na iné sa dá zase pripraviť.

Podobne je to aj s pohľadávkami. Našou úlohou nie je len vymáhanie nezaplatených faktúr (samozrejme je to veľmi dôležité). Skúsenosti nás priviedli k tomu, že vieme klientom veľmi dobre pomôcť a poradiť, ako si pohľadávky zabezpečiť.

Preto naša bežná spolupráca vyzerá tak, že popri správe (inkase) pohľadávok, klientom priebežne pomáhame zabezpečiť ich kreditný manažment. Pri tomto je veľkou výhodou neustále zlepšovanie. Situácia sa posledné roky veľmi dynamicky mení a dá sa povedať, že to, čo platilo pred rokom, môže byť dnes už úplne inak.

Naši klienti sú však na zmeny vždy pripravení, lebo majú informácie priamo z prvej ruky. A nielen to, majú od nás pripravené hotové riešenia. 

Viac sa o našej práci dozviete z referencií niektorých našich klientov. A bolo by skvelé, keby medzi ne jedného dňa pribudla aj referencia od Vás.

Náš príbeh

Bol rok 1998a my sme pre holding MURAT začali budovať tím špecialistov na vymáhanie a manažment pohľadávok. Jeho úlohou bolo vo vtedajších podmienkach hospodárskych a legislatívnych turbulencií nájsť efektívne riešenia pre vymožiteľnosť práva. Podarilo sa stabilizovať tok peňazí, zaviesť systém získavania vhodných zákazníkov, minimalizovať riziká výpadku platieb, optimalizovať manažment pohľadávok. Toto všetko významnou mierou prispelo k vynikajúcim finančným výsledkom holdingu.

Naši obchodní partneri nás začali vnímať ako silný tím s vysokou úspešnosťou vymáhania pohľadávok. Známymi sme sa stali najmä úspešným riešením tzv. fraudov (zneužívanie inšitútu s. r. o. na robenie dlhov). S nástupom bankovej krízy sa situácia začala meniť k horšiemu – platobná disciplína sa neuveriteľne znížila a dramaticky stúpol dopyt po vymáhaní pohľadávok .

Aby sme ho boli schopní uspokojiť, založili sme DAVAR, s. r. o., ktorá sa začala venovať výlučne tejto činnosti. Silné zázemie a dlhoročné skúsenosti znamenali slušnú štartovaciu pozíciu v inkasnej branži.

V roku 2016 sme zrealizovali vopred dohodnutý odkup obchodného podielu od väčšinového vlastníka. Odvtedy pokračujeme v tejto činnosti samostatne. Ing. Holčíkovi, ďakujeme za jeho nezameniteľný prínos pre našu spoločnosť. Jeho know how a podnikateľský prístup zanechali vo firme nezmazateľnú stopu. V roku 2017 sme sa presťahovali do Bratislavy, čím sme sa pre väčšinu našich klientov stali lepšie dostupnými.

Tak ako každé podnikanie, aj toto naše je odvážna cesta do neznáma. A baví nás to. Nevieme, čo presne nás v budúcnosti čaká, avšak sme pripravení sa o náš úspech pobiť a byť spoľahlivou a dlhodobou oporou pre našich klientov.

Svoj tím pre vymáhanie našich pohľadávok sme si vybudovali sami. Stálo nás to nemálo peňazí a roky tvrdej driny. Vy už nie ste nútení prejsť túto cestu po nás odznova. Môžete čerpať z našich skúseností a venovať sa v prvom rade tomu, čo viete najlepšie: svojmu podnikaniu.

bottom of page