top of page
Search

Ako štát vymazal 12 000 firiem

Ex offo výmaz je pomerne známy pojem. Dokonca býval veľmi obľúbený medzi pofidérnymi likvidátormi firiem. Pofidérni likvidátori sľúbili nešťastníkovi (majiteľovi problémovej s.r.o.), že za nemalé peniaze jeho firmu vysoko odborne zlikvidujú. Pritom stačilo len poslať na registračný súd oznámenie, že firma nemá splnenú nejakú podmienku. Napríklad, že nemá žiadneho štatutára, nemá žiadne sídlo a podobne. A to už bol dôvod na začatie konania o zrušení spoločnosti. Súd ešte vyzval firmu, aby si tieto povinnosti dodatočne splnila. A hádate správne, stačilo zostať mŕtvym chrobákom. Chvíľu to trvalo, ale nakoniec všetko "dobre" dopadlo.


Dňa 23.11.2021 vymazal štát takýmto spôsobom 12 000 firiem. Za nesplnenie podmienky. Súhlasíme, že obchodný register je plný zombie firiem a treba hľadať spôsob, ako v tom urobiť poriadok.


V tomto prípade sa to však stalo mimoriadne hlúpo. Za prvé, žiadna z týchto firiem nebola vyzvaná, aby si dodatočne splnila svoje povinnosti. A to samo o sebe úplne stačí na to, aby sme videli ten absolútny diletantizmus a poškodzovanie firiem.


Ale akú podmienku to vlastne bolo treba splniť? "Povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020"


Čiže ak ste založili firmu pred rokom 2009, museli ste súdu poslať prepočet vkladov a základného imania zo Slovenských korún na Eurá. Čiže, museli ste súdu napísať, že 200 000 korún je po novom 6 639 Eur. Asi preto, lebo na ministerstve nemajú kalkulačky.


Áno, túto povinnosť bolo potrebné splniť už dávno, veľmi dávno. Ale čo je to za hlúpa povinnosť?

Čiže namiesto toho, aby to štát vyriešil jednorazovo, celoplošne a hlavne jednoducho, museli všetky firmy posielať na súdy tieto zbytočné papiere. Štát by sa mal v prvom rade starať o to, ako zjednodušovať podnikanie a nie zaťažovať podnikateľov takýmito idiotskými predpismi. Nehovoriac, že za nesplnenie tejto blbosti štát firmy zlikvidoval!

Recent Posts

See All

Čo sa týka exekučného konania, je potrebné uviesť, že najskôr sa upovedomenie o začatí exekúcie musí doručiť povinnému (prípadne sa na doručenie uplatní fikcia doručenia) a následne plynie lehota 15 d

bottom of page