top of page

Právne služby

Spolupracujeme s poprednými advokátmi, vďaka čomu Vám vieme zabezpečiť poradenstvo a právne služby vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou, vlastníckymi právami, či komunikáciou s úradmi. Samozrejmosťou je absolútna diskrétnosť, profesionalita a spoľahlivosť.

 

Hlavné odvetvia práva, ktorými sa zaoberáme:

- obchodné právo,

- občianske právo,
- pracovné právo,
- správne právo,

- pozemkové právo,
- stavebné právo,
- daňové právo.

 

Hlavné činnosti

- analýza, pripomienkovanie, vypracovanie všetkých typov zmlúv, dohôd a podaní,
- zastupovanie pred orgánmi verejnej moci

- zastupovanie v sporoch

- právne poradenstvo

 


Právne služby poskytujú advokáti zapísaní v slovenskej advokátskej komore.

bottom of page