top of page

Pohľadávky

Pohľadávky sú významnou časťou majetku každej firmy, ktorá obchoduje s tzv. odloženou splatnosťou (dodá teraz, dostane zaplatené neskôr).

Našou úlohou je, aby mali klienti o túto časť majetku dobre postarané.

Okrem klasických činností, ako je odkup a vymáhanie pohľadávok sa zameriavame na to, aby mal klient vhodne nastavené procesy správy pohľadávok. Aby mal vo výsledku krátku dobu zaplatenia pohľadávok (DSO = Days Sales Outstanding) a minimum nedobytných pohľadávok.

Odkup pohľadávok

Potrebujete peniaze a máte neplatičov?
Veľmi dobrým riešením je predaj pohľadávok.

Peniaze dostanete okamžite a nemusíte sa ďalej o nič starať.

Predaj pohľadávky je v porovnaní s mandátnou správou (vymáhaním) rodielny tým, že my ako firma podstupujeme väčšie riziko. Okrem nákladov na vymáhanie vstupuje do transakcie aj riziko investovaných peňazí.

To v praxi znamená, že sme pri odkupe veľmi opatrní a zameriavame sa najmä na bonitné pohľadávky, ktoré ešte neboli žalované na súde.
Pri pohľadávkach s nižšou bonitou alebo celkovo vyšším rizikom vymožiteľnosti zvykneme klientovi navrhnúť iné riešenie, ktoré mu pomôže dostať sa rýchlo k svojím peniazom.


 

Ak máte pohľadávky, ktoré chcete predať, pokojne nás kontaktujte (ideálne cez formulár) a my sa Vám spravidla do 24 hodín ozveme.
 

Vymáhanie pohľadávok

Našu činnosť máme nastavenú tak, aby sa klient od odovzdania pohľadávky až po jej vymoženie nemusel o nič starať

Prvý krok je mimosúdne vymáhanie. Pracujeme nielen v kancelárii, ale aj v teréne. To znamená, že dlžník sa pred nami neskryje tým, že nás bude blokovať alebo ignorovať.

Výsledkom je buď vymoženie pohľadávky alebo odporúčanie, čo ďalej.

Ak sme pohľadávku počas tejto mimosúdne fázy nevymohli, získali sme všetky podstatné informácie na to, aby sme sa vedeli rozhodnúť, či má zmysel súdne a exekučné konanie a aký možno očakávať priebeh.

Tieto odporúčania (pokračovať alebo nepokračovať) dáme klientovi a je na jeho slobodnom uvážení, či nás poverí aj pokračovaním vymáhania.

Záleží nám totiž na tom, aby klient vedel, že má pod kontrolou výdavky a nebudú mu chodiť žiadne nečakané faktúry.

Súdne a exekučné vymáhanie zabezpečujú naši zmluvní advokáti, ktorí majú s touto agendou bohaté skúsenosti. Dôležitá je pre nás jednoduchosť, rýchlosť a nízke náklady na celý proces.

Práve vďaka tomu, že vždy starostlivo uvážime, či má súdne a exekučné konanie zmysel (a aj takto šetríme klientovi výdaje), ideme len do vecí, ktoré majú zmysel. A vďaka kvalitnej príprave máme veľmi vysokú úspešnosť.

bottom of page