top of page

REFERENCIE

V niektorých prípadoch sa jednorazové projekty rozvinuli do dlhoročného obchodného priateľstva. Vzhľadom na špecifiká pohľadávok máme klientov asi zo všetkých odvetví, kde je obchodný vzťah založený na odloženej splatnosti.

Našich klientov si veľmi vážime a z určitých dôvodov sme sa rozhodli, že nebudeme zverejňovať ich mená. Radi Vám ich však poskytneme na požiadanie.
 
Toto o nás povedali:

"V súčasnej neľahkej situácii v podnikateľskom svete je potrebné spolupracovať s kvalitnými dodávateľmi, ktorí nás vedia odbremeniť od nepríjemných povinností a dosahujú veľmi dobré výsledky. To platí aj pri našej spolupráci s firmou DAVAR."

Jedna z najväčších firiem v oblasti outdoorovej reklamy

"So spoločnoťou DAVAR, s.r.o nás viaže dlhoročná spolupráca založená na ich odbornom, osobnom a profesionálnom prístupe. Vážime sa na nich ich to, že nám poradia, čo v danom momente je pre nás dôležitejšie, výhodnejšie, rozumnejšie. Sú precízni, ambiciozni s hmatateľnými výsledkami. Určite sa môžeme na nich spoľahnúť…. "

Spoločnosť poskytujúca unikátny systém barterového obchodovania. Naväčšia svojho druhu na Slovensku

"DAVAR považujem za výnimočných odborníkov, ktorí dokážu svojimi schopnosťami zaujať. Aj vďaka nim je kreditný manažment pre nás do značnej miery vyriešený."

Jedna z najväčších stavebných firiem na Slovensku

"Naša spolupráca so spoločnosťou DAVAR, s. r. o. prebieha hladko a za výhodných podmienok. V každom jej kroku vidno profesionalitu a skúsenosť."

Stredne veľká spoločnosť pôsobiaca v obrasti elektroinštalácií

"Našli sme spoľahlivého obchodného partnera, ktorý pochopil naše potreby a odbremenil nás od značnej časti agendy súvisiacej s riadením pohľadávok."

Etablovaná, stredne veľká spoločnosť pôsobiaca v oblasti outdoorovej reklamy

"DAVAR považujeme za seriózneho a spoľahlivého obchodného partnera, ktorý splnil naše vysoké očakávania."

Jeden z najväčších obchodníkov s drevom a drevenými materiálmi na Slovensku.

"Spoločnosť DAVAR, s .r. o. vykazuje pri svojej činnosti odbornosť, rýchlosť a hlavne efektivitu. Oceňujeme individuálny prístup k veci a vysokú úroveň jej služieb umožňujúcu vymáhať aj náročné pohľadávky."

Významný, medzinárodne pôsobiaci výrobca stavebnej chémie.

"Spoločnosť DAVAR, s. r. o. nám veľmi pomohla pri vymáhaní našich pohľadávok. Boli sme milo prekvapení rýchlosťou jej práce a brilantnou komunikáciou s dlžníkom."

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektrotechniky.

"Za dvadsať rokov sme vyskúšali päť inkasiek a Vy máte najvyššiu úspešnosť"

Nadnárodná spoločnosť, pôsobiaca v oblasti predaja a serisu motorových vozidiel

"DAVAR prekonali naše očakávanie. Súčasnú spoluprácu považujeme za úzke obchodné partnerstvo."

Jeden z najväčších predajcov predajcov stavebného materiálu na Slovensku

"So spoločnoťou DAVAR, s.r.o nás viaže dlhoročná spolupráca založená na ich odbornom, osobnom a profesionálnom prístupe. Vážime sa na nich ich to, že nám poradia, čo v danom momente je pre nás dôležitejšie, výhodnejšie, rozumnejšie. Sú precízni, ambiciozni s hmatateľnými výsledkami. Určite sa môžeme na nich spoľahnúť…. "

Spoločnosť poskytujúca unikátny systém barterového obchodovania. Naväčšia svojho druhu na Slovensku

"Při pohledu na saldo pohledávek vidíme oproti období před spoluprací s DAVAR, s.r.o. posun k lepšímu. Vymohli nám i takové pohledávky, které jsme my považovali za nedobytné."

Významný predajca stavebného materiálu v Česku

"Môj pohľad na hlavný rozdiel medzi spoločnosťou Davar – konkrétne prístupom p. Haviernika a firmami (aj renomovanými), s ktorými som v minulosti mal možnosť riešiť otázku vymáhania pohľadávok je jednoduchý: Davar=komplexný postoj k systému riešenia pohľadávok vrátane odporúčaní a návrhov tvorby zmluvných vzťahov s klientmi…(jednoducho ako nemať neplatičov) , u ostatných som vždy vnímal len pohľad zameraný na samotnú vzniknutú pohľadávku, ktorá sa vymáha, čím sa efektívnosť výrazne znižovala a skôr šlo vždy len o krátkodobé riešenia…

…Aj preto sme sa rozhodli ísť s p. Haviernikom do spolupráce v komplexnej správe a manažmente pohľadávok firmy."

Stredne veľká poločnosť, ktorá je lídrom v oblasti polygrafie

"Super, takto si to predstavujem. Ste najlepší!"

Stredne veľká poločnosť, pôsobiaca v oblasti strojárstva

"Know-how a profesionálne postupy spoločnosti DAVAR. s. r. o. nám priniesli okamžité výsledky, čo nám dáva dôvod na spokojnosť."

Významný výrobca v oblasti okennej a dver­ovej tech­niky a automatických dver­ových sys­témov

"Vysoká kvalita poskytovaných služieb spojená s efektívnym a bezproblémovým riešením našich pohľadávok nás vedie k presvedčeniu, že firma DAVAR, s. r. o. je špecialistom na veľmi vysokej úrovni."

Stredne veľká stavebná firma

"Dýcha to praxou"

Popredný predajca materiálov pre stolárov,  výrobcov nábytku 

Jedna referencia chýba. Tá Vaša.

Budeme veľmi radi, ak budeme môcť pracovať aj pre Vás.

bottom of page